Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.hodowlapapug.pl

Definicje

 1. Usługodawca, sprzedawca – sklep internetowy „Just-And”, działający pod adresem internetowym www.hodowlapapug.pl, którego właścicielem jest Andrzej Błachowicz, Bukowa 9/11, 42-229 Częstochowa.
 2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym rejestrując się, bądź wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Elektroniczny formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający poprawne złożenie prawidłowego zamówienia.
 4. Towar, produkt, asortyment – wszelki asortyment prezentowany w dziale „Sklep”, który stanowi przedmiot umowy kupna/sprzedaży.
 5. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.hodowlapapug.pl, będący własnością sprzedawcy (usługodawcy).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą osobiście, lub też przy wykorzystaniu środków kontaktu na odległość, tj. e-mail, telefon.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy między Klientem, a Sprzedawcą, w którym wyszczególnione są wybrane przez Klienta Produkty, ich ceny, oraz wagi.
 9. Konto – zbiór danych dostępnych na stronie, który po prawidłowej rejestracji umożliwia klientowi zmianę, bądź weryfikację swoich danych kontaktowych i adresu dostawy. Po założeniu Konta dane kontaktowe zostają zapisane w systemie i Klient nie ma konieczności wpisywania ich do Elektronicznego formularza każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 10. Potwierdzenie złożenia zamówienia – elektroniczna wiadomość wysyłana na adres e-mail Klienta automatycznie po złożeniu przez niego zamówienia w Sklepie. Zawiera ono listę produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, ich ceny, wagi, koszt przesyłki, oraz informacje o sposobie płatności. Stanowi dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
 11. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 2. Kliknięcie w przycisk „Zamów” jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 3. W momencie złożenia zamówienia, między Klientem, a Usługodawcą następuje zawarcie Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas określony, do chwili odebrania zamówienia przez klienta.
 4. Zakładając Konto Klient zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, w złotych polskich, a sprzedawane towary są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych.
 6. Właścicielem Sklepu jest:
  1. firma „Just-And” z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Bukowej 9/11.
   1. NIP: 573-274-54-52
   2. REGON: 366296391
   3. Nadzór weterynaryjny numer PL2464062P
   4. tel. (34)363-59-71 ; (+48)607-951-416
   5. e-mail: biuro@hodowlapapug.pl
 7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Do zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 9. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. adresu e-mail: biuro@hodowlapapug.pl
  2. telefonu, pod numerami: (34)363-59-71 ; 607-951-416
  3. poczty tradycyjnej
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w opisach Produktów, cenach, promocjach, wycofywania i dodawania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian opisanych w poprzednim zdaniu.
 11. Do efektywnego korzystania ze strony sklepu internetowego, skutecznego składania zamówień, oraz przeglądania asortymentu wymagany jest komputer z połączeniem do sieci Internet, a także odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
 12. Użytkowników Sklepu internetowego obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 13. Niniejszy Regulamin nieprzerwanie dostępny jest pod adresem http://www.hodowlapapug.pl/regulamin , oraz w formie pisemnej w siedzibie firmy w godzinach pracy sklepu.

§2
Realizacja zamówień

 1. W Sklepie internetowym zamówienia można składać poprzez:
  1. stronę internetową www.hodowlapapug.pl poprawnie wypełniając elektroniczny formularz zamówienia
  2. telefonicznie pod numerami: (34)363-59-71 ; 607-951-416
  3. wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@hodowlapapug.pl
 2. W każdym z wyżej wymienionych przypadków składania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych niezbędnych do poprawnego zrealizowania zamówienia. (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefon kontaktowy, oraz w przypadku wysyłki adres dostawy).
 3. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty za wybrany Asortyment, oraz koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie po wypełnieniu wszelkich formalności wydać Klientowi Asortyment przez niego zamówiony, nie później jednak niż trzydzieści dni od daty zawarcia Umowy.
 5. Przed złożeniem zamówienia Klient wybiera interesujące go Produkty w dziale „Sklep”. Po wyborze Produktu oraz żądanej ilości, kliknięcie przycisku „Do koszyka” automatycznie doda Produkt do zamówienia. Po skompletowaniu zamówienia Klient może przejść do wypełniania Elektronicznego formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi klikając przycisk „Zamów”. Po wypełnieniu wymaganych pól Elektronicznego formularza zamówienia Klient może zamówić wybrany Towar klikając przycisk „Wyślij”. W każdej chwili Klient może usunąć dany Produkt używając do tego ikony „Usuń” (x) w koszyku.
 6. Umowa sprzedaży uważana jest za zawartą w momencie, kiedy Klient otrzymuje Potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bezpośrednio po zawarciu Umowy Usługodawca przesyła Potwierdzenie złożenia zamówienia, w którym wyszczególnione są zamówione Towary, ich ceny, wagi, koszt przesyłki oraz informacje o sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W celu skutecznego złożenia zamówienia Klient powinien:
  1. wybrać interesujący go sposób płatności
  2. wybrać interesujące go zamawiane Towary
  3. zaakceptować Regulamin
  4. podać wszelkie wyżej wymienione dane niezbędne do poprawnego sfinalizowania transakcji
 8. Jeśli Klient posiada w Sklepie otwarte Konto, przy wypełnianiu Elektronicznego formularza zamówienia jego dane zostaną wypełnione automatycznie. Zarówno w momencie wypełniania formularza jak i w każdej innej chwili Klient ma możliwość zmiany, oraz sprawdzenia poprawności swoich danych osobowych, oraz wyboru sposobu dostawy i płatności.

§3
Metody płatności i ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, w tym cła, podatek VAT i inne dodatkowe opłaty. Nie zawierają jednak kosztów wysyłki/dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klient ma możliwość wyboru metody płatności z niżej wymienionych:
  1. przedpłata na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu złożenia zamówienia
   1. Andrzej Błachowicz
    45 1050 1142 1000 0092 3630 0985
    ING Bank Śląski
  2. gotówka przy odbiorze osobistym
  3. gotówka w przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem
  4. przedpłata za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 3. Cena zamówionych towarów, ich waga, koszt przesyłki, ewentualne opłaty dodatkowe oraz łączna wartość zamówienia wyszczególnione są na Potwierdzeniu złożenia zamówienia.

§4
Dostawa oraz termin wysyłki

 1. Klient ma możliwość wybrania następujących sposobów dostawy zamówionego towaru:
  1. odbiór osobisty w siedzibie firmy mieszczącej się w Częstochowie, przy ulicy Bukowej 9/11
   1. Godziny otwarcia sklepu stacjonarnego:
    Poniedziałek – Piątek8:00 – 16:00
    Sobota9:00 – 14:00
    Niedzielanieczynne
  2. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL za pobraniem
  3. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przy przedpłacie na konto przelewem tradycyjnym, bądź szybkim
  4. wysyłka do punktu odbioru DHL ParcelShop za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przy przedpłacie na konto przelewem tradycyjnym, bądź szybkim
  5. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost za pobraniem
  6. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost przy przedpłacie na konto przelewem tradycyjnym, bądź szybkim
  7. wysyłka do Paczkomatu za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost przy przedpłacie na konto przelewem tradycyjnym, bądź szybkim
  8. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex za pobraniem
  9. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex przy przedpłacie na konto przelewem tradycyjnym, bądź szybkim
  10. możliwość odbioru osobistego na giełdach zoologicznych obsługiwanych przez Sklep
   1. w Łodzi – w każdy czwartek
   2. w Pszczynie – w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca
 2. W przypadku odbioru osobistego, lub odbioru na giełdach zoologicznych, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym obsługi Sklepu w momencie składania zamówienia.
 3. Koszt wysyłki Towaru w całości pokrywa Klient i NIE JEST on zawarty w cenach Towarów.
 4. Wszystkie Towary wysyłane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich DHL, Pocztex i InPost.
 5. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Pocztex i InPost.
 6. Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, takie jak wartość zamówionych produktów, koszty przesyłki oraz ewentualne koszty dodatkowe.
 7. Koszt dostawy Towaru zależny jest od wartości złożonego zamówienia, jego wagi, oraz wybranego sposobu dostawy. Podawany jest on klientowi przed złożeniem zamówienia w sposób jasny i czytelny, oraz pozostaje niezmieniony do momentu finalizacji transakcji. Wszystkie ceny oraz koszty prezentowane są Klientowi przed złożeniem zamówienia w dziale „Twój Koszyk”.
 8. Koszty dostawy w zależności od wagi zamówienia i sposobu dostawy wyszczególnione są w dziale „Twój Koszyk” oraz w Potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 9. Wysyłka Towaru realizowana jest:
  1. w przypadku przedpłaty na konto – w Dni robocze, w dniu zaksięgowaniu przelewu na koncie, jeśli zaksięgowany został przed godziną 13:00.
  2. w przypadku wybrania wysyłki za pobraniem – w Dni robocze, w dniu złożenia zamówienia, jeśli złożone zostało przed godziną 13:00.
 10. Termin płatności za zamówiony Towar w wypadku przedpłaty na konto upływa po 14 dniach od momentu złożenia zamówienia. W przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem, płatność następuje w momencie wydania paczki Klientowi przez kuriera.
 11. Do wysyłki Towaru Usługodawca załącza Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowiące dokument potwierdzający zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą. Oraz na życzenie Klienta może wystawić fakturę VAT.
 12. Firmy kurierskie DHL, InPost, Pocztex zastrzegają sobie prawo do dostarczenia przesyłki w ciągu 48 godzin.
 13. W każdej chwili Klient ma możliwość sprawdzenia statusu swojego zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonu.
 14. W sytuacji kiedy przesyłka jest naruszona, karton nie jest zaklejony firmową taśmą „Just-And”, czy kiedy stan przesyłki budzi wątpliwości Klienta należy w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki, zgodność Towaru z zamówieniem, oraz stan przesyłki i w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości sporządzić z kurierem dokument reklamacyjny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić uszkodzony Towar kurierowi. Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 15. Kiedy uszkodzony Towar zostanie dostarczony do Sprzedawcy, automatycznie zostanie wymieniony na nowy i odesłany na koszt Sprzedawcy.

§5
Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo zwrócić na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar, wraz z opisem niezgodności i Potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie znamion zamówienia, tj. dane klienta, data złożenia zamówienia, Potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. W ciągu 14 dni od daty zwrotu reklamowanego Towaru, Usługodawca odpowiednio ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 4. Jeśli realizacja uwzględnionej reklamacji wiążę się z wysyłką Towaru, koszty wysyłki w całości pokrywa Sprzedawca.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące zniekształcenia lub niewłaściwe wyświetlanie się asortymentu (np. inny kolor), nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji istnieje możliwość wymiany reklamowanego Towaru na inny, lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, uszkodzenia Towaru niewynikającego z winy Sprzedawcy, lub wynikającego z obchodzenia się przez Klienta z Towarem z nienależytą starannością, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, Klient może odstąpić od Umowy kupna nie podając przyczyny. W takiej sytuacji winien jest przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@hodowlapapug.pl stosowne oświadczenie pisemne.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, uznane będzie za nieważne w przypadku gdy:
  1. Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, niewynikające z błędu Sprzedawcy.
  2. Brakuje elementów tworzących integralną część danego Towaru.
  3. Towar jest zniszczony lub zabrudzony.
 3. Klient winien zwrócić Towar do sklepu w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany przez Klienta Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie podczas transportu. W miarę możliwości zwracany Towar powinien być oryginalnie zapakowany.
 4. Towar zwrócony powinien być na adres:
  1. „Just-And” Andrzej Błachowicz
   42-229 Częstochowa
   ul. Bukowa 9/11
 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca winien jest zwrócić Klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty zakupu produktów.
 6. Koszt opakowania i wysyłki zwracanego Towaru pokrywa Klient.

§7
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę „Just-And” wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe środki, aby poprawnie zabezpieczyć dane osobowe Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Klientowi, którego dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, a także prawo ich edytowania, uzupełniania, aktualizowania, sprostowania, częstego albo stałego wstrzymywania przetwarzania, lub ich usunięcia.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do edycji niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej Sklepu i wchodzą w życie 14 dni po ich publikacji.
 4. Jeżeli Klient nie wypowiedział Umowy w czasie określonym w ust. 3, Sklep automatycznie uznaje iż zaakceptował on zmiany w Regulaminie.
 5. Sprzedawca kategorycznie zabrania wykorzystywania jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie internetowej Sklepu (w tym opisów produktów i zdjęć), bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.