Sklep

RODO


Uprzejmie informujemy, że firma Just-And Andrzej Błachowicz, ul. Bukowa 9/11, 42-229 Częstochowa, NIP 5732745452 (dalej: „Just-And” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Just-And Andrzej Błachowicz, ul. Bukowa 9/11, 42-229 Częstochowa, NIP 5732745452,

 2. z Administratorem można się kontaktować:

  • pisemnie, na adres: Just-And, ul. Bukowa 9/11, 42-229 Częstochowa,
  • telefonicznie, pod numerami: 607951416, 343635971

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, uiszczenia zapłaty za zakupione towary, dostawy towarów - będą podmioty wskazane na stronie internetowej pod adresem : www.hodowlapapug.pl/podmioty-rodo

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem korzystając z środków wymienionych w pkt 2

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.